Läxa åk 4-6 mån v.8

Skrivet den av

Titta på Clara Henrys vlogg ”Röker du?”

Tänk dig sedan in i situationen att du om några år blir erbjuden en cigarett av en kompis. Hur skulle du motivera att du inte vill röka?

Skriv ner din egen motivering som utgår från fakta som du lärt dig i skolan.

Din text lämnar du in på måndag v.8.

Lycka till!

Tema läxa Lyckan – Bakterier

Skrivet den av

Inför fredag v 3 ska du titta på den här filmen om bakterier.

Under tiden du tittar ska du ta anteckningar. Skriv ner i en tankekarta eller som stödord det som du tycker är viktigt. Ta med dig dina anteckningar tillbaka till skolan, så kommer de användas till att skriva en förklarande text tillsammans med andra anteckningar som vi har tagit om saker vi lärt oss i skolan.

Tänk på att du kan stoppa filmen om du behöver ha tid för att anteckna, du kan också gå tillbaka och titta på filmen flera gånger.

Lycka till!